SWEDISH INSERT

“Genom ett tekniskt missöde blev sidorna 105-109 i den svenska översättningen av Stop the thyroid madness tryckta på tyska. Detta fel uppstod i samband med tryckningen och är ingenting översättaren har kunnat påverka. Tills felet har kunnat rättas till i en reviderad upplaga, kan ni som redan har översättningen skriva ut de rätta sidorna här:”

 1. Utgå inte från eller gissa dig till att dina symptom beror på kortisolbrist, då förhöjda kortisolvärden kan ge symptom som liknar dem vid kortisolbrist. Det ärviktigt att göra ett 24- timmars salivprov i stället för blodprov (då blodprov inte mäter vad som sker på cellnivå) för att få en tydlig bild av dygnsrytmen i din kortisolproduktion. Om salivproverna uppvisar för låga kortisolvärden på morgonen eller förmiddagen, kan T3CM-metoden vara något för dig.
 2. Observera att merparten av dygnets kortisolproduktion sker under de fyra sista timmarnas nattsömn. Om du normalt sett vaknar klockan 8.00, börjar binjurarna producera kortisol vid fyratiden på morgonen. Kortisolhalterna stiger för att du ska kunna vakna vid åttatiden.
 3. Observera att precis som alla andra organ i kroppen består binjurarna av celler. Alla celler i din kropp behöver sköldkörtelhormonet T3 för att fungera optimalt. Din hjärna behöver T3. Dina njurar behöver T3. Dina binjurar behöver T3. Under de sista fyra timmarna av din nattsömn är binjurarnas behov av T3 som störst. Paul Robinson säger att binjurarna inte kan fungera optimalt om mitokondrierna som tillverkar ATP för dessa celler och själva cellkärnan lider brist på T3.
 4. Med tanke på detta är inte överraskande att svaga binjurar behöver T3 under de fyra sista timmarnas nattsömn för att kunna bli starkare. Hur då? Genom att svälja 10 μg syntetiskt T3 eller 1 grain naturligt sköldkörtelhormon. Det vanliga är att dosen intas en och en halv timme innan man normalt sett vaknar, och efter det sedvanligauppvaknandet noteras puls, blodtryck och kroppstemperatur. (Känsliga personer börjar med en lägre dos – 5 μg syntetiskt T3 eller ½ grain naturligt sköldkörtelhormon). Dosen tas vid samma tidpunkt under en veckas tid för att upptäcka eventuella förbättringar i symptombilden. Om inga förbättringar noteras, höjs startdosen med 2.5-5 μg T3, eller till 1 ½grain naturligt sköldkörtelhormon. Fortsätt notera eventuella förbättringar. Mångas erfarenhet är att dessa inträffar vid 12,5-15 μg T3, men det är högst individuellt. När du noterat märkbara förbättringar, kan du tidigarelägga dosen en halvtimme så att du i stället tar den två timmar innan du normalt sett vaknar. Denna halvtimme leder till subtila men märkbara förbättringar, enligt Paul Robinson. Ta denna dos i minst en veckas tid. Flytta sedan fram dosen ytterligare en halvtimme och stanna kvar där ett tag. Paul Robinson understryker att det är viktigt att inte ha för bråttom, utan ge binjurarna tid att reagera på omställningen. Ju svagare binjurar, desto längre återhämtningstid. Personer med uttalad binjuretrötthet måste kanske flytta fram sin dos tre timmar, medan de med lindrigare symptom kan märka resultat genom att flytta fram dosen en och en halv-tvåtimmar. Observera att om du har problem med RT3-dominans kan du behöva ta enbart T3.
 5. Om du använder naturligt sköldkörtelhormon och tar hårda tabletter, ska du tugga dem innan du sväljer dem. Låt inte denna dos smälta under tungan!
 6. Om du får en för kraftig reaktion vid en viss tidpunkt du arbetat dig fram till, är rådet att senarelägga dosen en halvtimme till det tidigare doseringstillfället. Om puls, blodtryck och kroppstemperatur visar att du får en för kraftig reaktion av att ta din T3-dos klockan halv fem på morgonen, tar du i stället din dos klockan fem och ser vad som händer.
 7. Många behöver 12.5-25 μg T3 under småtimmarna. Resten av din sköldkörtelmedicin tar du som vanligt under dagen. Dessa är genomsnittliga siffror och kanske inte är dinslutdos.
 8. Naturligt sköldkörtelhormon eller syntetiskt T3? Paul Robinson anser att de flesta behöver använda renodlade T3-preparat på småtimmarna för att förhindra konkurrens mellan T3 och T4, eller för att förhindra att T4 omvandlas till RT3.
 9. Kan du äta hydrokortison när du påbörjar T3CM-metoden? Hur slutar jag med hydrokortison när jag väl börjat? Ja, men de flesta patienter upptäcker snabbt att närde väl börjat märka resultat måste de tämligen omgående trappa ned på hydrokortisonet för att undvika att hydrokortisontillförsel i kombination med T3CM-metoden leder till förhöjda kortisolvärden. Tecken på förhöjda kortisolvärden kan vara illamående, hjärtklappning, högt blodtryck eller förhöjda blodsockervärden. Att kombinera hydrokortisonbehandling med T3CM-metoden kan vidare minska metodens effektivitet. Om du äter Florinef tillsammans med hydrokortison när du börjar med T3CM-metoden, ska du börja med att trappa ned Florinef (1/4 tablett åt gången, jämte samma mängd kalium med fördröjd verkan om du äter det). När du kunnat sluta med Florinef är det dags att börja trappa ned hydrokortisonet. På grund av blodtryckshöjning vid utsättande av Florinef har en del har valt att börja trappa ned hydrokortisonet innan de slutat med Florinef. Hydrokortison trappas ofta ned genom att dagens första dos tas senare och senare, samtidigt som dosen minskas med 2.5 mg åt gången. Patienten är då nere på tre doser hydrokortison om dagen och kan börja trappa ned dessa. Håll noga koll på puls, blodtryck och kroppstemperatur. Många har upptäckt att när de kommit ner i en dygnsdos på 10 mg hydrokortison, kan de ofta sätta ut hydrokortisonet inom en månad vilket också rekommenderas. Många som använder sig av T3CM-metoden är utan hydrokortison i minst tvåveckor för att se hur de mår innan de ändrar något. Sedan börjar många som slutat med hydrokortison om med 10 μg T3 (eller 1 grain naturligt sköldkörtelhormon) en och en halv timme före uppvaknandet. När det gäller Medrol bör nedtrappningen ske oerhört långsamt, säger patienter med erfarenhet av detta.
 10. Vad gör jag om mina kortisolvärden är förhöjda på morgonen och låga resten av dagen? Vad gör jag om problemen kvarstår trots lägsta tänkbara dos påsmåtimmarna? Det kan hjälpa att ta T3 eller naturligt sköldkörtelhormon 3.5-4 timmar före uppvaknandet.
 11. Patienter som har haft problem med T3CM-metoden, samtidigt som de vet att de inte lider av nedsatt hypofysfunktion eller förhöjda insulinvärden (har du fått båda utredda?),börjar ofta om igen genom att ta 10 μg T3 eller 1 grain naturligt sköldkörtelhormon en och en halv timme före uppvaknandet.
 12. Detta kommer inte att fungera om du lider av Addisons sjukdom eller nedsatt hypofysfunktion. Om du är diabetiker eller insulinresistent måste du få dina blodsocker- och insulinvärden under kontroll innan T3CM-metoden kan fungera. Paul Robinson understryker att det är viktigt att göra ett ACHT-test för att avgöra om binjurarna är starka nog för att reagera på metoden.
 13. Viktiga tillskott: 1) B-vitaminkomplex med 50 mg av vitaminerna B1-B6 två gånger dagligen (B1 spelar en nyckelroll för mitokondrierna), 2) 500 eller 100 μg B12 (även om ingen B12-brist konstaterats) , 3) 500 mg C-vitamin 4-6 gånger dagligen i mindre doser – för binjurarna, 4) vitamin D 2500 IU (även om ingen 25-hydroxyvitamin D-brist konstaterats), 5) ett bra chelerat multimineralpreparat med samtliga spår- och makromineraler samt 6) 400 mg chelerat magnesium två gånger dagligen – gör att natrium-kaliumpumpen i cellerna fungerar.
 14. När binjurarnas funktion förbättras, kanske du upptäcker att du behöver mindre T3 eller naturligt sköldkörtelhormon än tidigare.